Enerji Politikamız

Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş olarak; Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci ile tüm faaliyetlerimiz boyunca enerji performansını; sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı prensip olarak kabul ederiz.

Bu Prensiple ;

Enerji ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yasal yükümlülükleri ve standart gereksinimlerini tam olarak yerine getirmeyi ve ilgili mevzuat düzenlemelerine katkı sağlamayı, Ölçüm ve izleme sistemleri ile enerji kayıplarını en aza indirgemeyi, açığa çıkan yan ürün gazlardan ve atık ısılardan en üst düzeyde yararlanmayı, Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla; enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı, sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya yönelik etkin ve şeffaf çalışmalar yürütmeyi, Enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları ve iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi, Üretim tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni yatırım faaliyetlerimizde, satın alınacak ekipman ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesini, Enerjinin üretim, iletim ve tüketim aşamalarında; kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi için çalışanlarımızın eğitimini sağlamayı, Enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı, Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek, sürekli gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.